Làm con dấu mini

Cơ quan quản lý con dấu: Cơ quan công an tỉnh

Doanh nghiệp phải đảm bảo nội dung con dấu có thể hiện tên và mã số doanh nghiệp.

    Doanh nghiệp được tự do quyết định hình thức và số lượng con dấu. Trước kia, rất hãn hữu có trường hợp 01 doanh nghiệp có 02 con dấu.

    Thì nay doanh nghiệp có thể có nhiều hơn 01 con dấu, số lượng cụ thể được quy định cụ thể tại điều lệ công ty. Cùng với đó, cơ quan quản lý dấu không phải là cơ quan công an như trước đây

    Thủ tục khắc dấu pháp nhân của công ty, doanh nghiệp:

    Bước 1: Khắc dấu: Sau khi doanh nghiệp thành lập và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp) doanh nghiệp tự đi khắc con dấu của công ty tại cơ quan khắc dấu. Thời gian: từ 01 – 02 ngày làm việc

    Bước 2: Đăng bố cáo để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ gồm có:

        Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
        Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu của công ty, doanh nghiệp;
        Biên bản về việc Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu của công ty, doanh nghiệp đối với công ty VNHH hai thành viên và công ty cổ phần;
        Quyết định về việc Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu của công ty, doanh nghiệp.

    Thời gian hoàn tất: từ 03 -05 ngày làm việc.

    Mẫu quy định về dấu tròn công quản lý khắc dấu và sử dụng con dấu công ty khắc.

    Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ban hành đã đề ra nhiều quy định mới, trong đó có quy định mới về quản lý và sử dụng con dấu công ty.

    Cụ thể, tại Điều 43, Luật Doanh nghiệp 2020 đã đề ra quy định doanh nghiệp có quyền quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của công ty, doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của công ty, doanh nghiệp.

    Theo đó việc quản lý và sử dụng con dấu công ty cũng được quản lý và sử dụng theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của công ty, doanh nghiệp có dấu ban hành.

    Lưu ý con dấu tròn khi soạn thảo quy định về quản lý và sử dụng con dấu công ty khắc dấu tên

    Kể từ Luật Doanh nghiệp 2014 đã có quy định về việc quản lý, sử dụng, khắc dấu và lưu giữ con dấu công ty thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty. Nhưng để hoàn thiện và mở rộng hơn nữa phạm vi quyền quản lý và sử dụng con dấu công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung thêm căn cứ thực hiện.

    Theo quy định mới này, việc quản lý và lưu giữ con dấu công ty còn được thực hiện theo quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh công nghệ văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của công ty, doanh nghiệp có dấu ban hành (căn cứ Khoản 3, Điều 43, Luật Doanh nghiệp 2020)

Làm con dấu mini


    Nếu Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép còn dấu công ty được sử dụng trong các trường hợp theo quy định công ty khắc dấu tên của pháp luật hoặc theo các bên giao dịch thỏa thuận về việc sử dụng dấu thì Luật Doanh nghiệp 2020 lại hạn chế việc thỏa thuận giữa 2 bên.

    Theo đó, 2 bên trong giao dịch làm dấu không được thỏa thuận về việc sử dụng con dấu vuông mà chỉ được sử dụng con dấu công ty theo quy định của pháp luật.

    Trên đây dấu tròn công tên khắc là những điểm mới đáng lưu ý trong quản lý và sử dụng con dấu công ty mà khi soạn thảo quy định về quản lý và sử dụng con dấu công ty ngươi soạn thảo cần lưu ý. Để biết thêm các quy định của pháp luật về Doanh nghiệp vui lòng xem thêm tại đây.

    Khắc dấu tròn

    con dấu tròn, làm con dấu, khắc dấu công ty khắc dấu tròn dấu hình vuông là các loại như dấu chức danh, dấu mã số thuế, dấu logo con dấu tròn công ty đều có giá trị pháp lý khi doanh nghiệp đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh dấu doanh nghiệp để đăng tải thông tin lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

    Dấu hình vuông còn có thể được ban hành để sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp mà không chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ thêm nhiều địa chỉ để làm con dấu theo sze chính hãng.

    Đăng ký thành lập doanh nghiệp có cần con dấu tròn thì lúc nào có hiệu lực?

    Thực tế rõ nhất khi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và có con dấu tròn không ý thức được việc dấu có hiệu lực chưa mà thức hiện đóng dấu tràn lan gây ra nhiều hậu quả thiệt hại về cả kinh tế và thương hiệu của công ty. Con dấu chỉ có hiệu lực khi mẫu dấu được đăng tải trên cổng đăng ký kinh doanh quốc gia. Ví dụ: Khi doanh nghiệp mở tài khoản của công ty nhân viên ngân hàng phải kiểm tra trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia nếu chưa đăng bố cáo mẫu dấu thì doanh nghiệp không thực hiện được giao dịch thành công.

    Khuyến nghị của Công ty Sài Gòn:

        Bài viết trong lĩnh vực pháp luật dân sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Sài Gòn thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
        Bài viết, chủ đề có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy.
        
        Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là thông quan điểm cá nhân người viết.
        
        Doanh nghiệp quyết định hình thức của con dấu.

    Doanh nghiệp có thể chọn hình thức cho con dấu:

        Hình dáng: Con dấu có thể có hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật, hình thang, hình thoi, hình elip hay các hình đa giác khác. Con dấu có thể có hình hoa, hình bướm, hình cá, hình chim tuỳ ý.
        
        Màu sắc: Con dấu có thể sử dụng bất kỳ màu mực gì: Xanh, đỏ, tím, vàng, cam, đen hay màu tím cho lãng mạn cũng được.
        Kích thước: Con dấu có thể nhỏ bằng cái nắp chai bia hay to bằng các bát đều được.
    Quyết định về việc quản lý và sử dụng con dấu:

        Doanh nghiệp tự quyết định về việc quản lý và sử dụng con dấu không chịu sự quản lý của cơ quan công an như trước đây.
        Con dấu được lưu giữ ở đâu, đóng vào chỗ nào, đóng dấu ra sao tuỳ doanh nghiệp quyết định.
        
    Quy định sử dụng con dấu công ty cổ phần tự sản xuất có được không?

        Nếu khéo tay, doanh nghiệp có thể tự khắc con dấu cho mình hoặc thuê đơn vị khắc dấu thực hiện.

    6. Thông báo mẫu con dấu:

        Sau khi tự làm hoặc đặt làm con dấu theo quy định, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (www.danglykinhdoanh).
        Tại trang web này, chúng ta cũng có thể tra cứu mẫu con dấu của các doanh nghiệp khác.

    7. Con dấu được làm trước ngày 1/7/2015

        Theo quy định sử dụng con dấu công ty.
        
    8. Thay đổi mẫu con dấu.

        Muốn thay con dấu mới, doanh nghiệp tự làm con dấu hoặc đặt làm con dấu theo quy định nêu trên và thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Làm con dấu mini
        Đồng thời thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

    9. Mất con dấu:

        Trong quy định sử dụng con dấu công ty của Luật Doanh Nghiệp 2014 Khi mất con dấu, doanh nghiệp tự làm con dấu hoặc đặt làm con dấu theo quy định nêu trên.
        Và thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
        
        Đối với con dấu làm trước ngày 1/7/2015, doanh nghiệp đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

    10. Sử dụng con dấu trong giao dịch.

    Các bên giao dịch thoả thuận về việc sử dụng con dấu. Chẳng hạn trong quan hệ hợp đồng các bên có thể thoả thuận đóng dấu hoặc không đóng dấu.

        Trong các biểu mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành không quy định doanh nghiệp phải đóng dấu.
        Vẫn chưa tìm ra văn bản quy phạm pháp luật nào buộc doanh nghiệp phải đóng dấu vào văn bản do mình phát hành hoặc tham gia ký kết (Ngoại trừ thông tư 04/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ, nhưng thông tư này dành cho các cơ quan nhà nước). Do đó, trong giao dịch có con dấu cũng được mà không có cũng không sao. Tuy nhiên, thói quen sử dụng con dấu trong giao dịch cũng không thể bỏ được.

    Khắc Dấu Mộc nhận khắc dấu tên riêng, khắc dấu tên phòng ban, chức danh, khắc dấu tên tiếng hoa, tiếng trung, tiếng anh, tiếng hàn, nhật, song ngữ.

    Khắc con dấu chức danh, khắc con dấu tên theo yêu cầu lấy liền trong ngày. Đặt hàng online giao hàng tận nơi trong ngày tại TPHCM.

    Nhận khắc dấu tròn công ty, khắc con dấu tròn công ty, doanh nghiệp mới thành lập với mẫu con dấu tròn chất lượng từ các thương hiệu như Shiny, Trodat, Colop. Khắc dấu tròn uy tín, chất lượng, độ bền cao, màu mực sắc nét, chất lượng mực đẹp.

    Khắc dấu chữ ký, khắc con dấu chữ ký kèm tên lấy liền tại TPHCM. Nhận khắc dấu các loại chữ ký tên theo yêu cầu nhanh chóng, lấy ngay trong ngày, giao hàng tận nơi tiện lợi, sắc nét, độ bền cao.

    Khắc Dấu Mộc với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực khắc con dấu tại TPHCM. Chúng tôi nhận khắc dấu theo mọi yêu cầu cho công ty, cá nhân, cơ quan, trường học, nhà hàng, shop, cửa hàng.

    Khắc dấu lấy ngay, ship COD tận nơi tại các quận TPHCM với mọi số lượng. Sử dụng con dấu của Khắc Dấu Mộc bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng, độ bền, sắc nét của con dấu.  

    Khắc Dấu Mộc tuyệt đối không xài hàng nhái, hàng giả, kém chất lượng cho khách hàng.

    Con dấu tròn là loại dấu phổ biến mà mọi công ty, doanh nghiệp khi đăng ký thành lập công ty cũng đều cần khắc riêng cho mình. Khắc con dấu tròn công ty chuyên nhận làm dấu tròn theo mọi thiết kế và yêu cầu của quý khách hàng.

    Sau khi quý khách đặt hàng dịch vụ khắc dấu TPHCM của chúng tôi, các thông tin về hồ sơ cần thiết sẽ được xác nhận và Khắc con dấu tròn công ty sẽ tiến hành khắc ngay con dấu cho quý khách hàng.

    Sau khi con dấu được khắc xong, sản phẩm sẽ được đóng gói và giao hàng nhanh đến tận nơi tại HCM theo yêu cầu của quý khách.

    Bước 3: Sau khi con dấu được hoàn thiện, chúng tôi sẽ giao đến tận nơi cho quý khách hàng hoặc quý khách tự đến lấy.

    Lưu ý là quý khách nên kiểm tra lại mọi thông tin bao gồm: logo công ty, mã số thuế, hộ kinh doanh cá thể,…, nếu có sai sót so với thông tin yêu cầu ban đầu thì sẽ được hỗ trợ khắc mới lại hoàn toàn miễn phí.

    Bước 4: Sau khi nhận được con dấu, quý khách hàng cần mang con dấu đến nơi đăng ký giấy phép kinh doanh để làm thủ tục đăng tải và công khai mẫu con dấu lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

    Dấu tròn công ty là con dấu quan trọng nhất đối với doanh nghiệp, thường xuyên được sử dụng trong quá trình kinh doanh và hoạt động.

    Vì vậy, bạn nên lựa chọn một cơ sở khắc dấu tròn tại HCM để có được sản phẩm tốt nhất, con dấu cần phải chịu được tần suất sử dụng cao, tránh trường hợp hỏng hóc, mòn dấu, lỏng cán dấu.

    Mặc dù có thể sửa và làm mới con dấu, tuy nhiên quy trình này cũng mất khá nhiều thời gian và thủ tục tương đối rườm rà, vì vậy khi quý khách hàng lựa chọn đối tác khắc dấu tròn cho công ty của mình cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

        Nên chọn các cơ sở khắc dấu HCM uy tín, có nhiều kinh nghiệm trong nghề.
        Chọn các cơ sở sử dụng các thương hiệu nổi tiếng như Shiny, Trodat.
        Không nên lựa chọn các đơn vị kém uy tín, không tên tuổi, làm con dấu giả (vi phạm pháp luật).
        Chọn các đơn vị có đa dạng dịch vụ làm con dấu tại TPHCM, khắc dấu chữ ký và chức danh để có thể đặt hàng nhiều con dấu cùng một lúc.

    Chi phí khắc dấu công ty tại HCM bao nhiêu?

    Câu hỏi đặt ra là giá khắc dấu tròn công ty bao nhiêu là phù hợp? Để quý khách hàng có thể đặt hàng và sở hữu con dấu tròn cho công ty của mình.

    Chúng tôi cung cấp dịch vụ khắc dấu công ty với mức giá vô cùng rẻ, chỉ từ 220.000đ là quý khách hàng đã có thể yêu cầu dịch vụ của chúng tôi.

    Nhiều khách hàng thường có thắc mắc vì sao có nhiều dịch vụ khắc dấu tròn công ty khác rẻ hơn, tuy nhiên quý khách cần chú ý đến chất lượng sản phẩm, mọi người thường nói “tiền nào của nấy”, vì vậy hãy cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn dịch vụ khắc dấu công ty, bởi đây là một con dấu quan trọng và sử dụng lâu dài, các văn bản đóng dấu cũng quan trọng vì vậy yêu cầu con dấu cần phải được khắc một cách tỉ mỉ và chính xác nhất để quý công ty có thể an tâm sử dụng.

    Công ty khắc dấu Sài Gòn là địa chỉ khắc dấu chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ khắc dấu liền mực, dấu colop, dấu tdstamp,…. Luôn hướng đến mục tiêu cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất cho khách hàng.

    Vì vậy mà họ luôn update những loại máy móc hiện đại nhất cùng đội ngũ nhân viên cực kỳ chuyên nghiệp và nhiệt tình.

    Đặc biệt, khắc dấu Sài Gòn còn liên kết với các thương hiệu hàng đầu nên sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khách nhau của khách hàng.

    Chất lượng con dấu được đảm bảo các tiêu chuẩn như: thân dấu hoạt động bền lâu, khắc mặt dấu sắc nét, màu mực đạt tiêu chuẩn về chất lượng.

    Các dịch vụ mà công ty khắc dấu Sài Gòn cung cấp:

        Cung cấp các loại máy khắc dấu polymer.
        Gia công, uốn mica theo yêu cầu, khắc chữ mica, thiết kế logo mica.
        Khắc laser và CNC trên mọi chất liệu theo yêu cầu.
        Cung cấp con dấu tròn cho công ty
        Cung cấp vật liệu khắc dấu, quảng cáo,…
        Dịch vụ khắc dấu uy tín: dấu cao su, dấu cán gỗ, dấu đồng, dấu polyme, dấu lật, dấu âm dương,…

    Điều tạo nên sự khác biệt của Khắc con dấu tròn công ty so với đơn vị khác:

        Sẽ được nhân viên tận tình tư vấn và giao hàng tận nơi ngay khi nhận được yêu cầu
        Cam kết chất lượng con dấu tốt nhất, nguyên liệu được nhập từ những nhà cung cấp uy tín nhất.
        Với những đơn hàng có số lượng lớn, công ty sẽ có những chương trình ưu đãi riêng
        Sẽ được thay và đổ mực dấu miễn phí, khi con dấu đã sử dụng hết mực.

    Những dịch vụ mà Khắc con dấu tròn công ty cung cấp cho khách hàng

        Làm con dấu, làm con dấu online.
        Khắc dấu tròn, khắc dấu công ty, khắc con dấu tại khu vực TP.HCM

HCM cực kỳ chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành khắc dấu.

    Công ty luôn hướng đến việc đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, thông qua việc đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại nhất như: sử dụng kỹ thuật Laser, máy khắc nổi,…đảm bảo những sản phẩm đều có nội dung, kiểu dáng đạt chất lượng tốt, cao nhất.

    Có thể dễ dàng nhận ra rằng mặt dấu mà Làm con dấu mini cung cấp vô cùng rõ ràng, tinh tế và bền bỉ hơn so với những nơi khác.

    Dịch vụ mà công ty hiện đang cung cấp:

        Khắc dấu chức danh, khắc dấu chìm công ty
        Khắc dấu tròn công ty, dấu vuông, khắc dấu tên, khắc dấu chữ ký
        Khắc dấu theo yêu cầu riêng của khách hàng, khắc dấu lấy ngay trong ngày,…
        Dịch vụ khắc dấu hoàn công.

    Khắc dấu, con dấu là gì?

    Khắc dấu là sử dụng con dấu để khắc lên những thông tin: tên doanh nghiệp, họ tên cá nhân, chức danh cá nhân. Những con dấu này được sử dụng phổ biến ở các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.

    Con dấu được làm từ nhiều chất liệu khác nhau và được tạo ra đơn giản và nhanh chóng từ những chiếc máy khắc dấu & cắt laser.

    Khắc dấu sao y bản chính, dấu đã thu tiền là những con dấu rất cần thiết cho các hoạt động. Bao gồm: đã thanh toán, chưa thanh toán, đã thu tiền, đã xuất kho.. của mỗi công ty. Con dấu hỗ trợ kiểm soát hóa đơn, chứng từ giao dịch liên quan đến tiền bạc hiệu quả.

    Vì sao nên sử dụng dịch vụ khắc dấu bình thạnh?

    Khẳng định thương hiệu

    Theo quy định của pháp luật, con dấu doanh nghiệp chính là đại diện pháp lý của công ty, doanh nghiệp đó.

    Bất cứ một doanh nghiệp nào khi thành lập cũng cần có con dấu tròn khắc tên công ty mình, tạo sự uy tín và khẳng định thương hiệu. Văn bản có con dấu doanh nghiệp hoặc cá nhân đại diện sẽ tăng tính xác thực cho giấy tờ. Công việc nhờ vậy cũng thực hiện đơn giản hơn.

    Bên cạnh đó, con dấu là đại diện của công ty, doanh nghiệp nên sẽ tránh được tình trạng giả mạo danh tiếng của công ty để lừa lọc. Mỗi con dấu sẽ được đăng ký 1 lần theo luật. Nên sẽ đảm bảo được tính pháp lý cho công ty, cá nhân trong công ty đó.

    Tiết kiệm thời gian

    Sử dụng dịch vụ khắc dấu, bạn sẽ không cần phải nắn nót ký từng chữ lên các văn bản để nữa. Bạn chỉ mất 3s để đóng dấu lên những văn bản hoặc giấy tờ cần chữ ký xác nhận. Vừa tiết kiệm được thời gian vừa chuyên nghiệp trong công việc.
    Chứng thực văn bản nhanh chóng

    Ngoài con dấu tròn của công ty thì mỗi công ty cũng có thêm những con dấu chức danh của từng vị trí lãnh đạo trong công ty.

    Việc này giúp doanh nghiệp linh hoạt trong việc đóng dấu hồ sơ, văn bản hay các loại giấy tờ. Quyết định nào đó mà vẫn đúng quy trình, thủ tục của pháp luật. Việc sử dụng con dấu cũng giúp các cơ quan doanh nghiệp quản lý, giám sát giấy tờ và thủ tục dễ dàng hơn.

    Khắc dấu phù hợp với những đối tượng nào?

    Theo quy định của pháp luật thì con dấu đóng vai trò quan trọng về mặt pháp lý.

    Do vậy, bắt buộc doanh nghiệp nào cũng cần phải có một con dấu tròn mang tên công ty mình. Ngoài ra, mỗi công ty thường sẽ khắc thêm con dấu chức danh cho những người đứng đầu hay giữ chức vụ cao trong công ty.

    Tuy nhiên hiện nay, dịch vụ khắc dấu cá nhân không còn xa lạ với nhiều người. Những người giữ chức vụ khác đều có thể khắc dấu riêng. Điển hình như kỹ sư, kế toán, nhân viên kinh doanh, bác sĩ,…

    Việc này, sẽ giúp cho việc đóng dấu hồ sơ, mọi công đoạn ký văn bản, giấy tờ của công ty, doanh nghiệp được linh động, thuận lợi và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

    Tùy vào từng vị trí công việc, quy định chung của công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sẽ chọn cho mình một kiểu khắc dấu phù hợp nhất.

    Khắc dấu cá nhân nên chọn màu mực nào?

    Theo quy định, con dấu cá nhân không có tính giá trị pháp lý nên không có một quy định khắt khe nào về việc lựa chọn màu sắc con dấu.

    Khách hàng chỉ cần sử dụng màu mực chuẩn để con dấu trở nên chuyên nghiệp. Các vấn đề liên quan đến ký giấy tờ, văn bản được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

    Thông thường, màu mực được khách hàng sử dụng phổ biến nhất là màu đỏ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể lựa chọn mực màu xanh để khắc dấu cá nhân.

    Các loại khắc dấu bình thạnh được ưa chuộng hiện nay

        Dấu cán (Chấm mực tampon).
        Dấu kiểm dịch, dấu bấm chì, dấu lăn gạch, dấu đóng gốm.
        Dấu đóng date, đóng số (tự động, điều chỉnh bằng tay).
        Dấu thực hiện theo mẫu khách hàng,…

    Nên tìm dịch vụ khắc dấu chức danh uy tín ở đâu?

    Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ khắc dấu tại TP.HCM. Để tìm một đơn vị khắc dấu bình thạnh chất lượng, giá cả phải chăng là điều không dễ dàng.

    Với kinh nghiệm nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khắc dấu, công ty An Phát là địa chỉ uy tín. Mang đến cho khách hàng dịch vụ khắc dấu tại bình thạnh nhanh chóng, giá rẻ.

    Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kĩ thuật cao, nhiệt tình An Phát luôn đảm bảo luôn cung cấp dịch vụ khắc dấu chất lượng, uy tín, đem đến sự hài lòng cho khách hàng. Khi bạn sử dụng dịch vụ khắc dấu của chúng tôi bạn được hưởng những ưu đãi như:

        Đội ngũ nhân viên tư vấn mẫu mã nhiệt tình.
        Khắc dấu tên lấy ngay theo yêu cầu của quý khách.
        Con dấu có độ chính xác cao, bền đẹp và sắc nét
        Bảo hành lên đến 12 tháng
        Giá thành hợp lý
        Giao hàng nhanh chóng, đúng thời hạn
        Ưu đãi cao với khách hàng đặt số lượng lớn.

    Sản phẩm được sản xuất từ An Phát đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao đến khách hàng. Hãy liên hệ trực tiếp để được tư vấn GIÁ TỐT NHẤT cùng chế độ hậu mãi đặc biệt.

    Quý khách có thể đến tận xưởng tham khảo về sản phẩm, quy trình sản xuất tại An Phát. Chúng tôi hân hạnh được tư vấn giải đáp mọi thắc mắc và phục vụ quý khách tận tình.

    Thủ tục làm con dấu mới:

    + Người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

    – Đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu có hình Quốc huy gồm: Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

    – Đối với cơ quan có chức năng quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn gồm: Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

    – Đối với tổ chức sự nghiệp, hồ sơ gồm:

    + Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền;

    + Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.
Văn phòng phẩm ở gò vấp Chuyên cung cấp văn phòng phẩm cho các khu công nghiệp, Với nhu cầu giao hàng nhanh giá rẻ mà cửa hàng văn phòng phẩm gần công ty khách hàng nhất đê giao hàng nhanh nhất tiện lợi Văn phòng phẩm Tân Bình có
© 2007 - 2022 http://giayphep.congtythamtuvietnam.com
- Phone: +84-908-744-256